Ochrana osobních údajů GDPR

Společnost GIFCOM, s.r.o., se sídlem: Na Královce 508/3, 101 00 Praha - Vršovice, IČ 26700344, Zapsané v OR: MS v Praze C.88257 (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailu info@gifcom.cz.

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely: 

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je: 

4. Kategorie dotčených osobních údajů

Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery. 

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

5. Příjemci osobních údajů

Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní) popřípadě jiným profesionálním poradcům (daňový poradce, advokát).

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů a ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

8. Práva subjektů údajů

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva: